EnglishVietnamese
 AIA chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

AIA chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Sáng 26-10 -2019 Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Văn Kỳ tại thôn 1, xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Căn cứ vào các chứng từ do khách hàng cung cấp, sau khi kiểm tra, AIA Việt Nam nhận thấy phù hợp với các quy định tại quy tắc điều khoản sản phẩm chính An phúc trọn đời ưu việt – Quyền lợi cơ bản và sản phẩm bổ sung tử vong và thương tật do tai nạn, AIA Việt Nam chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người mua bảo hiểm là ông Nguyễn Văn Kỳ (đã mất do bị tai nạn lao động) và người thừa kế hợp pháp bảo hiểm là bà Trần Thị Mai (vợ ông Kỳ), theo hợp đồng bảo hiểm số U911753048.

Theo đó, AIA Việt Nam thực hiện lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho khách hàng với những nội dung và chi tiết như sau:

Quyền lợi bảo hiểm tử vong theo số tiền bảo hiểm (100% số tiền bảo hiểm): 920.000.000đ; Quyền lợi bảo hiểm đối với người được bảo hiểm không hút thuốc lá (10% x số tiền bảo hiểm 920.000.000 đồng): 92.000.000đ; Quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn (100% số tiền bảo hiểm): 920.000.000; Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ sung tử vong và thương tật do tai nạn (100% số tiền bảo hiểm): 40.000.000đ; Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ sung hỗ trợ chi phí nằm viện cho lần nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt từ ngày 03/06/2019 đến ngày 04-06-2019 (1 ngày x số tiền bảo hiểm 200.000 đồng/ngày x 200%): 400.000đ; Hoàn trả khoản phí bảo hiểm đã nộp của các sản phẩm bổ sung cho thời gian sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm 1.797.100; Tổng số tiền chi trả: 1.974.197.100đ (Một tỷ chín trăm bảy mươi tư triệu một trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng).

Do người thụ hưởng được chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm nêu trên cũng là Bên mua bảo hiểm và là người được bảo hiểm tử vong, nên quyền lợi bảo hiểm nêu trên sẽ được chi trả cho người thừa kế hợp pháp của bên mua bảo hiểm.

Căn cứ “Thỏa thuận chỉ định đại diện thừa kế” lập ngày 27-06-2019, có xác nhận của chính quyền địa phương, Bà Trần Thị Mai là đại diện thừa kế của bên mua bảo hiểm. Theo đó, AIA Việt Nam sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm nêu trên cho bà Mai. Sau khi AIA Việt Nam chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong, hợp đồng bảo hiểm U911753048 sẽ chấm dứt hiệu lực.

Bà Trần Thị Mai (vợ ông Kỳ) cho biết: Gia đình tham gia một gói bảo hiểm An phúc trọn đời ưu việt quyền lợi cơ bản với số tiền 20.200.000 đồng/năm, tham gia được 6 tháng thì chẳng may chồng tôi gặp rủi ro tai nạn đã qua đời, Công ty đã kịp thời chi trả số tiền bảo hiểm cho gia đình tôi số tiền 1.974.197.100đ (Một tỷ chín trăm bảy mươi tư triệu một trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng).

Được biết AIA Việt Nam được thành lập vào năm 2000 là thành viên của Tập đoàn AIA – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết, với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.