AIA SỐNG KHỎE HƠN 100

Bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình chưa bao giờ là thừa. Sống khỏe hơn 100 được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước tất cả những biến cố về bệnh hiểm nghèo phổ biến và tất cả các giai đoạn ung thư. 

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của y học, khi phát hiện sớm ung thư, tỉ lệ sống sót càng cao. Sống khỏe hơn 100 sẽ hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh Ung thư kể từ giai đoạn sớm.  

Quyền lợi sản phẩm

Vì sao bạn nên quan tâm sản phẩm này?

Bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình chưa bao giờ là thừa. Sống khỏe hơn 100 được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước tất cả những biến cố về bệnh hiểm nghèo phổ biến và tất cả các giai đoạn ung thư. 

Quyền lợi cơ bản
Quyền lợi nâng cao

*Tổng quyền lợi cho các lần chi trả quyền lợi bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo ( bao gồm bệnh ung thư nghiêm trọng & bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng ) không vượt quá 100% STBH. Số tiền chi trả theo các quyền lợi này sẽ được khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi sống thọ.

Ai có thể tham gia

Tuổi tham gia của NDBH

30 ngày tuổi đến 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng đến

Được tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đủ 100 tuổi

Định kỳ đóng phí

12 năm, 15 năm hoặc 20 năm

Minh họa quyền lợi bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm:

800.000.000 đ

Phí bảo hiểm:

22.552.000 đ/năm

Thời gian đóng phí:

15 năm

Trường hợp: Ung thư và Tử vong do Tai nạn
trường hợp: Chiến thắng ung thư và bệnh hiểm nghèo
Danh sách bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo