BẢO HIỂM TRỌN VẸN CÂN BẰNG

Với bảo hiểm trọn vẹn cân bằng từ AIA, giúp bảo vệ tài chính và sức khỏe; là một điểm tựa cân bằng trọn vẹn của bạn trước những thay đổi khác biệt trong cuộc sống

Và để luôn được có cuộc sống cân bằng và bảo vệ trước mọi thay đổi. Với AIA, chúng tôi giúp bạn có điểm tựa mạnh mẽ và sống Trọn Vẹn Cân Bằng từ hôm nay. 

1. KHI MẮC UNG THƯ

Nhận thêm 25% Số tiền Bảo hiểm ( STBH ) không khấu trừ về sau.

2.KHI GẶP TAI NẠN

Chi trả từ 1-100% STBH theo loại thương tật do tai nạn.

3.Khi TTTB&VV,TỬ VONG HOẶC BỆNH GIAI ĐOẠN CUỐI

Với quyền lợi cơ bản:

Nhận 100% STBH hoặc Giá trị tài khoản ( GTTK ) cơ bản ( chọn giá trị cao hơn ) cộng với GTTK đóng thêm.

Với quyền lợi nâng cao:

Nhận 100% STBH hoặc GTTK cơ bản cộng với GTTK đóng thêm.

4.KHI KHÔNG HÚT THUỐC

Nhận thêm 15% STBH khi người được bảo hiểm từ 15 tuổi trở lên vào thời điểm tử vong và được xác định không hút thuốc 

5.LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

Hưởng lợi nhuận ổn định. Được cam kết lãi suất tối thiểu.

6.THƯỞNG HÀNG NĂM

Lên đến 15% phí bảo hiểm cơ bản

Thưởng mỗi năm từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5 trở đi

7.ĐẦU TƯ THÊM

Dành cho khách hàng khi có tiền nhàn rỗi và muốn gia tăng khoản tiền tích lũy để hưởng lợi nhuận đầu tư.

8.ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO VỆ

Tăng STBH khi kết hôn,khi sinh con hoặc nhận nuôi không cần chứng minh sức khỏe và tài chính.

Linh hoạt chuyển đổi Quyền lợi Bảo hiểm cơ bản và nâng cao.

Có thể thay đổi STBH và Phí bảo hiểm kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi.

9.LINH HOẠT RÚT TIỀN

Rút tiền bất kì lúc nào từ Giá trị tài khoản đóng thêm hoặc từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi từ Giá trị tài khoản cơ bản.

Đóng phí linh hoạt ( từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi )

thông tin tham gia

Tuổi tham gia của NDBH

30 ngày tuổi đến 65 tuổi

Thời hạn hợp đồng đến

100 tuổi

Định kỳ đóng phí

Năm, Nửa năm, Quý và Tháng

Tham gia hợp đồng Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng là một cam kết dài hạn và khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí khách hàng phải trả có thể sẽ rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.