BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ BƯỚC ĐẾN TƯƠNG LAI

Những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

hàng đầu thế giới bởi AIA

Bảo hiểm sinh mạng kết hợp đầu tư

Với sự bảo vệ tài chính đầy đủ, bạn sẽ yên tâm là cuộc sống của những người thân yêu

Xem thêm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bạn xứng đáng tận hưởng một cuộc sống an nhàn sau những năm tháng lao động miệt mài. Hãy chuẩn

Xem thêm

Bảo hiểm liên kết đơn vị Bước Đến Tương Lai

Một kế hoạch chu đáo sẽ giúp con bạn có thể tiếp tục con đường học vấn và đỗ đạt

Xem thêm

Bảo hiểm ung thư và Bệnh hiểm nghèo

Trước những trở ngại về sức khỏe, có được một nguồn tài chính vững vàng sẽ vô cùng cần thiết

Xem thêm
  • Lãi suất tiềm năng trong dài hạn.
  • Chủ động lựa chọn và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư.
  • Được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.
  • An tâm về tài chính trước bệnh ung thư, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong.
  • Thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu trong mỗi giai đoạn cuộc sống

Điều kiện được Tham gia bảo hiểm

  • Tuổi tham gia của Người Được Bảo Hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng
  • Định kỳ đóng phí: Năm, Nữa năm, Quý

các ví dụ minh họa