BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ BƯỚC ĐẾN TƯƠNG LAI

Những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

hàng đầu thế giới bởi AIA

  • Lãi suất tiềm năng trong dài hạn.
  • Chủ động lựa chọn và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư.
  • Được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.
  • An tâm về tài chính trước bệnh ung thư, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong.
  • Thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu trong mỗi giai đoạn cuộc sống

Điều kiện được Tham gia bảo hiểm

  • Tuổi tham gia của Người Được Bảo Hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng
  • Định kỳ đóng phí: Năm, Nữa năm, Quý

các ví dụ minh họa