EnglishVietnamese
 Đánh giá Sức khỏe Tài chính

Đánh giá Sức khỏe Tài chính

Bạn đã trang bị đủ để bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình?

Kiểm tra và Đánh giá Sức khỏe Tài chính (FHC) giúp đánh giá một cách khách quan mức độ chuẩn bị của khách hàng đáp ứng các sự kiện lớn trong đời như:

  •  Bảo vệ thu nhập,
  •  Lập kế hoạch hưu trí,
  •  Lập kế hoạch Học vấn cho con,
  •  Tạo ra của cải, và
  •  Các nhu cầu đặc biệt khác trong cuộc sống.

Thông qua chương trình Kiểm tra sức khỏe tài chính của AIA gồm 10 câu hỏi đơn giản, trình bày sinh động, bạn có thể dễ dàng hiểu được các mục tiêu tài chính quan trọng, hệ thống lại những nhu cầu thực tế của đời sống, và cải thiện kế hoạch phòng vệ của mình trước các rủi ro tiềm ẩn trong các giai đoạn cuộc sống khác nhau.

Là Tư vấn hoạch định tài chính chuyên nghiệp của AIA, chúng tôi sử dụng Công cụ này để giúp khách hàng phân tích chi tiết những nhu cầu tài chính quan trọng trong cuộc sống, từ đó giúp khách hàng lựa chọn giải pháp tốt nhất và toàn diện nhất cho tương lai.

Link Đánh giá Sức khỏe Tài chính: https://baodamtaichinh.com/