EnglishVietnamese

TIỀM LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH

  • Hơn 100 năm hoạt động, AIA là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu 18 thị trường Châu Á – Thái Bình Dương.
  •  AIA là tập đoàn có giá trị vốn hoá thị trường lớn nhất thế giới đang hoạt động tại Việt Nam (326 tỷ USD)
  •  AIA cũng là một trong những tập đoàn vững mạnh nhất trên thế giới về mặt tài chính, là 1 trong 2 thương hiệu BHNT lọt Top100 các Công ty Lớn nhất Thế giới về vốn hóa thị trường và được tổ chức uy tín Standard and Poors xếp hạng năng lực tài chính loại AA- chứng nhận sự bền vững của Tập đoàn.
  •  AIA Việt Nam cũng luôn duy trì biên khả năng thanh toán cao hơn nhiều so với yêu cầu. Biên khả năng thanh toán của AIA Việt Nam đạt 160%, vượt yêu cầu theo luật định. Biên khả năng thanh toán của tập đoàn AIA duy trì mạnh mẽ ở mức 489%.
  • Tiềm lực tài chính tốt sẽ sở hữu năng lực đầu tư tốt, giúp gia tăng thu nhập đầu tư đem lại quyền lợi cao hơn cho khách hàng.